2021-02-03 16:43  -  LKS Skrbeńsko

Sprawozdanie zarządu z działalności klubu

Sprawozdanie zarządu z działalności klubu

Sytuacja w kraju nas nie rozpieszcza, dlatego jakiekolwiek spotkanie Zarządu Ludowego Klubu Sportowego "Skrbeńsko" z miłośnikami piłki jak na razie jest niemożliwe. Nie pozostaje nam więc nic innego jak przedstawić wam sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu sportowego w 2020 roku w wersji online. 

Poniżej prezentujemy Sprawozdaniem Prezesa Zarządu Ludowego Klubu Sportowego "Skrbeńsko" z siedzibą w Skrbeńsku za ubiegły 2020 rok:

"

Ludowy Klub Sportowy "Skrbeńsko" zrealizował wszystkie zadanie zawarte mu w umowie, polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców sołectwa Skrbeńsko, poprzez popularyzację piłki nożnej. LKS Skrbeńsko prowadzi działalność społecznie użyteczną w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wychowania, której celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Skrbeńska, oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

Ludowy Klub Sportowy "Skrbeńsko" w 2020 roku zgodnie z planem wniósł wszelkie wymagane opłaty, składki, oraz ubezpieczenia. Aktualna sytuacja panująca w kraju i na świecie zobowiązała Zarząd do zachowania i zakupu wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa, bowiem zdrowie i życie wszystkich zrzeszonych w działalność sportową w/w klubu jest najważniejsza. 

Od samego początku rok 2020 był inny niż wszystkie go poprzedzające. Sytuacja epidemiologiczna postawiła władze Śląskiego Związku Piłki Nożnej pod ścianą i ten zdecydował się odwołać rozgrywki, w efekcie czego na ligowe granie musieliśmy poczekać do sierpnia. Przerwa od rozgrywek nie oznaczała zawieszenia działalności, bowiem w 2020 roku skupiliśmy się w dużej mierze na poprawie infrastruktury klubu. W czasie wolnym od rozgrywek udało się przeprowadzić również dwie udane akcje charytatywne, dzięki którym było głośno o LKS Skrbeńsko w lokalnych mediach. Popularny "najtrudniejszy mecz sezonu" przyniósł ogromny rozgłos a klub może pochwalić się zakupem specjalistycznych przyłbic i pomoc WSS nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w trudnym czasie. Jako jedyni w czasach pandemii odwiedziliśmy także Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach, gdzie odbyły się zielono-czerwone mikołajki. 

Kwestie sportowe prezentują się następująco. W 2020 roku klub zorganizował dziewięć meczów ligowych, oraz siedem spotkań kontrolnych. Zgodnie z umową na obiekcie odbywały się minimum raz w tygodniu treningi seniorów, oraz treningi grup młodzieżowych z klubów współpracujących. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego w rozgrywkach 2020/21 doszło do zmiany na stanowisku trenera, w efekcie czego za sterami zespołu mamy młody duet trenerski - Artur Łaciok, Adam Jeżewski. Prace prowadzone na obiekcie przy ulicy Zielonej 25 zmusiły Zarząd Klubu do zmian w terminarzu rozgrywek, w związku z czym zespół większość spotkań rozegrał na wyjazdach. Na półmetku rozgrywek drużyna melduje się na drugim miejscu w tabeli i jest wciąż w grze o awans do wyższej klasy rozgrywkowej, co było przedsezonowym celem numer jeden w kwestiach sportowych. Ostatecznie klub zanotował sześć zwycięstw, jeden remis i dwie porażki. 

W 2020 roku LKS Skrbeńsko zawarł dwie umowy współpracy na szkolenie młodzieży z pobliskimi Szkółkami Piłkarskimi - UKS "Orzeł" Moszczenica, oraz UKS "Winners" Gołkowice. W/w umowy to początek drogi klubu do powrotu piłki juniorskiej w malutkiej wiosce znad czeskiej granicy. Na dzień ostatni grudnia 2020 roku kadra LKS Skrbeńsko liczyła czterech zawodników młodzieżowych. Warto również przypomnieć, że w klubie nadal czynna jest sekcja oldbojów, której działalność w 2020 roku została ograniczona do minimum ze względu na panujący wirus. 

Jeśli chodzi o prace odbyte w 2020 roku na obiekcie sportowym w Skrbeńsku to sprawy wyglądają następująco. Dzięki zawartej Umowie z Urzędem Gminy w Godowie udało się przeprowadzić pracę instalacji oświetlenia płyty boiska, oraz montażu siatek otaczających płytę tzw. "piłkochwytów". W 2020 roku klub zakupił m.in. dresy sportowe, koszule sportowe, buty sportowe, getry, opaski kapitana, środki dezynfekcji i bezpieczeństwa, kosę spalinową, buffy sportowe, bramek 5x2m, siatek do bramki. W okresie sprawozdawczym zostały również przeprowadzone prace mające na celu poprawę działania sprzętu typu kosiarki, przygotować obiekt pod instalację nagłośnienia, oraz utrzymać obiekt zgodnie z wszystkimi wymogami. 

Podsumowując należy stwierdzić, że rok 2020 był może innym niż poprzednie, ale na pewno nie mniej owocnym. W 2020 roku udało nam się poprawić jakość, oraz infrastrukturę działalności sportowej Ludowego Klubu Sportowe Skrbeńsko. Nie przewiduje się również zaniechania działalności w 2021 roku. 

Ze sportowymi pozdrowieniami 
Prezes Zarządu LKS Skrbeńsko 
Daniel Grygierek. 

"