2020-01-26 20:11  -  LKS Skrbeńsko

Sprawozdanie Prezesa Klubu

Sprawozdanie Prezesa Klubu

Styczeń to bardzo ambitny czas noworocznych postanowień, zakładania celów, oraz... podsumowania roku ubiegłego, wyciągania wniosków i rozliczeń. 

Poniżej prezentujemy SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE PREZESA ZARZĄDU z wykonania przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Godów pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA SKRBEŃSKO W 2019 ROKU: